Aviso legal

Toda comunicación coa Atlántica por calquera medio ou a través da súa dirección de correo electrónico, ou dos formularios presentes neste 'web site' ou ao seu 'e-mail', supón o consentimento expreso para que os seus datos persoais sexan incorporados a ficheiros titularidade de Mateo Domínguez, cuxa dirección é Rúa Nova nº 3 Santiago de Compostela. Estes datos de carácter persoal serán tratados conforme ao disposto na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal.
Por tanto, o interesado poderá exercer dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición con respecto aos datos persoais que consten nos expresados ficheiros, podendo revogar o seu consentimento por escrito en calquera momento. Para iso poderano facer mediante comunicación escrita dirixida a:

Mateo Domínguez Sánchez
C/ Rúa nova nº 3
C. P. 15702 Santiago de Compostela - A Coruña
Teléfono: +34 622 760 227
info@a-atlantica.es